Böbrek – Mesane Kanserleri

mesane kanseri

Mesane Ağrısı Sendromu

(interstisyel sistit)

Sürekli tekrarlayan kronik pelvik ağrı basınç hissi ,acil işeme ihtiyacı, sık idrara çıkma gibi semptomların eşlik ettiği bir tablodur. Bu semptomların açıklayabilecek herhangi bir patoloji yoktur.
Semptomlar her bireyde farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Stres, uzun süreli oturma, mentrürasyon ve cinsel aktivite tetikleyici sebepler olabilir.
Kadınlarda vagina ile anüs arasında ağrı. Erkeklerde sktrotun ve anüs arasında ağrı, sürekli acil idrara çıkma ihtiyacı, gün ve gece boyunca az miktarda idrar olmasına rağmen çok varmış hissi ile idrara çıkma. Mesane dolduğunda ağrı ve rahatsızlık hissi ,idrar yaptıktan sonra rahatlama .
Ağrılı mesane sendromu belirtisi kronik idrar yolu enfeksiyonuna benzese de genellikle enfeksiyon yoktur. Üzerine enfeksiyon eklenirse semptomlar ağırlaşır. Kesin nedeni belli değildir.
Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.
Genellikle 30’lu yaşlarda ve daha yukarı yaş grubunda görülür.
Beraberinde fibromiyarji, irritabl bağırsak sendromu gibi kronik ağrı bozuklukları olabilir.

Komplikasyonlar:
Azalmış mesane kapasitesi mesane duvarının sertleşmesi ve kalınlaşması.
Yaşam kalitesini büyük oranda düşüş.
Cinsel ilişkide ağrı ve idrar çıkma problem.
Kronik ağrı ve kesintili uyku duygusal stres ve depresyona neden olabilir.

Teşhis:
Mesane günlüğü
Pelvik muayene
İdrar tahlili
Sistoskopi
Potasyum duyarlılık testi
Biyopsi yapılır.

Tedavi:
Diyet ve sıvı kısıtlaması
Ağrı kesiciler
Antidepresanlar
Antistaminikler
Sodyum pentosal polisülfat gibi ilaçlar kullanılır. Ayrıca elektriksel sinir simitilasyonu sakral sinir simitilasyonu ve mesane genişletme ameliyatları yapılabilir.