Prostat

prostat
 

Prostat idrar kesesinin altında idrarı otomatik tutan kasların hemen üzerinde ortalama 15-20 gram ağırlığında bir organdır. Bitişiğinde bağırsakların son kısmı Rektum komşuluğundadır. Bu komşuluk özellikle bağırsaklardaki sorunlardan etkilenmesi açısından önemlidir.

Prostatit İltihabı nedir ? Kaça ayrılır ?


Prostat hastalıklarından burada iltihabını paylaşmak istiyorum. Genel kabul akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır Kronik prostat ise kronik bakteriyel prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromu ya da asemptomatik prostat olarak sınıflandırılır.

Akut iltihabı idrar yanması, idrar zorluğu, idrar yapamama, yüksek ateş, genel durum bozukluğu gibi ağır seyreden, mutlaka hastanede ,serum , antibiyotik, ağrı kesici ve ateş düşürücüler ile tedavi edilmesi gereken ağır bir tablodur.

Prostatit ne kadar sürer ?


 Kronik prostatit üç aydan daha uzun süren bir hastalıktır. Sıklıkla idrar zorluğu, idrar yanması, sık idrar, idrar tutma ve durdurma güçlüğü, makat bölgesinde kitle, şişkinlik hissi, bele , kalçaya, penise, testise vuran ağrı, ejakülasyon zorluğu, ejakülasyonda ağrı, cinsel isteksizlik, boşalma ve sertleşme gibi sorunların yanında kişinin sosyal hayatı, iş başarısı, psikolojisini olumsuz etkileyen önemli bir semptomlar bütünüdür.

Kronik bakteriyel prostatit tedavi ediliyor  mu ?

Bu hastalarda prostatta iltihap ve şişlik vardır. İdrar , kan tahlilleri ,Prostat sıvısı, ultrason, parmakla Prostat muayenesi yapılarak teşhis edilir.
Oranı prostatitler Arasında yüksek değildir.Etken patolojiler tespit edilerek uygun ilaçları ile Eskişehir üroloji olarak tedavi etmekteyiz.

Prostat Şikayetleri nelerdir ?


İnflamatuar kronik pelvic Ağrı sendromu-Tipik prostatit şikayetleri vardır.Herhangi bir bakteri tespit edilemez.Tetkiklerde Sıklıkla kan hücreleri görülebilir. Otoimmunite ,inflamasyon ,miyofasiyal hassasiyet,nöroinflamasyonve psikolojik nedenlerde ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır . Kronik prostatit toplumda yaklaşık %5-9 oranındadır. Prostatitlilerin bir çoğunda herhangi bir sorun yoktur.Prostat büyümesi, erkek kısırlığı gibi problemler araştırılırken tesadüf Teşhis edilebilinir.

 


Semptomlar;

Prostatitte Prostat bezi şişer, ödemlenir. Anatomik olarak mesane çıkışında ve idrar yolunun başlangıç noktasında konumlanır. Bu da Ağrı ve şişlik hissi dışında idrar problemleri yaratır; İdrar yaparken ve idrar sonunda ağrı, yanma İdrar tazyikinde azalma, sonunda damlama İdrar boşaltma güçlüğü, boşaltamama hissi Acil işeme hissi ve tutma zorluğu idrar başlatma zorluğu, Penis, testis, bel, kalça ve makata vuran ağrı Sertleşme zorluğu, cinsel isteksizlik olabilir.

Kanlı meni Boşalma esnasında ve sonrasında peniste ve o bölgede ağrı genel bir isteksizlik, işe ve sosyal hayata odaklanma güçlüğü , genel bir memnuniyetsizlik hali, toplumdan uzak durma eğilimi vardır. 

Teşhis

Önce hastanın şikayetleri, bu şikayetlerin başlangıcı, süresi, şüpheli cinsel temas, evliliği, düzenli bir partner ilişkisi, beslenme alışkanlıkları, alkol, asitli içecekler, kahve, yaşam ve çalışma koşulları gibi detaylı bir anamnez alınır.
Sonra genel bir muayene, parmakla maksattan prostatın özel muayenesi yapılır. Bu esnada prostatın büyüklüğü, kıvamı, lokal ve genel sertliği, sıcaklığı, hassasiyeti değerlendirilir.

Bu esnada prostata yumuşak bir masaj yapılarak tetkik amaçlı direkt ve kültür için sıvı alınır. İdrar , kan tahlilleri, ultrason yapılır. Gerekli görülürse diğer pelvik, kalça, bel bölgesi yansıyan ağrılar açısından araştırılır . Pudendal sinir anatomik olarak bu bölgeyi innerve ettiği için özellikle araştırılmalıdır. Tetkiklerden sonra üretrit, insterstisyel sistit, pudendal sinir sendromu, bel, kalça problemlerinin ayırıcı tanısı yapılır.

 


Kamerayla idrar yolu, Prostat ve idrar kesesinin durumu, bir patolojinin olup olmadığı değerlendirelebilinir, biyopsi yani parça alınabilinir.

Tedavi

Kronik bakteriyel prostatitin tedavisi antibiyotikle yapılır. Bunun için genellikle geniş spektrumun antibiyotikler kullanılır.İdeali Prostat sıvısından masajla numune alıp kültür yaptırıp çıkan sonuca uygun antibiyotik verilir .Yapısından dolayı her antibiyotik prostata giremez. Trimetoprim-sülfanamid ve ciprofloxacin türü antibiyotikler daha etkili olup daha çok bunlar kullanılır.


Kullanım süresi prostatın bu özelliğinden dolayı dört haftadan daha uzundur ve yüksek dozda alınır. Idrarda bakteri görülmese dahi prostatitlerde bir kür antiyotik kullanılırsa yararlı olabilir.Antibiyotiklere ilave olarak Alfa blokerler , aalfusozin,tamsulosin ve 5-alfa redüktaz inhibitörleri finasterid,dutasterid yararlı olabilir. Ayrıca antienflamatuar ilaçlar , kas gevşeticiler,sıcak oturma banyoları rahatlama sağlayabilir.Düzenli masaj tedavide etkili olabilir. Nöromodülatör ilaçlar pregabalin Ağrı’nın yoğun olduğu durumlarda tedavide etkili olduğu bilinmektedir.


Elektromanyetik terapi, mikrodalga termoterapi, eksrakorporeal şok dalga tedavisi, akupunktur, TENS (transcutanöz elektriksel sinir sitümülasyonu pelvik ağrı sendromunda kullanılabilinir. Ağrı algısı ve kişinin sosyal sorunlarının çözümünde psikolojik destek gerekebilir . Kronik prostatitler de prognoz değişkendir. Tedaviye hemen cevap verenler olduğu gibi uzun süreli vakalarda bulunmaktadır.

Üroloji nedir? Üroloji, kadın ve erkek idrar yolu hastalıkları (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ile ilgilenen sağlık biliminin bir parçasıdır. Ayrıca erkek organları (penis, testis, skrotum, prostat vb.) İle de ilgilenir. Sağlık sorunları herkesin başına gelebileceği için ürolojik sağlık önemlidir.