Eskişehir ürolog

Eskişehir Ürolog

Eskişehir ürolog, üroloji doktorları, Üroloji kadınlarda boşaltım sistemi; erkeklerdeki üreme-boşaltım sistemi ile ilgili bir bilim (tıp) dalıdır. Ürologlar ise üroloji alanında uzmanlaşmış kişilere denir. İnsanların yaşı ilerledikçe üroloji alanı, daha işlevsel hayati bir önem ve göreve kavuşuyor. Ürologlar tıp dünyasının en önemli parçalarından biridir. 

Ürolog, cerrahi uzmanlık alanı olarak bilinir. Cerrahinin yanı sıra, bir ürolog, iç hastalıkları, pediatri, jinekoloji ve sağlık bakımının diğer bölümlerinde bilgeliğe sahip bir doktordur. Bunun nedeni, bir üroloğun çok çeşitli klinik problemlerle karşılaşmasıdır. Ürolojinin kapsamı büyüktür ve Amerikan Üroloji Derneği yedi alt uzmanlık bölümü belirlemiştir:

Üroloji uzmanlık bölümleri


Pediatrik Üroloji (çocuk ürolojisi)
Ürolojik Onkoloji (ürolojik kanserler)
Böbrek (böbrek) Nakli
Erkek Kısırlığı
Calculi (idrar yolu taşları)
Kadın Ürolojisi
Nöroüroloji (genitoüriner organların sinir sistemi kontrolü)Üroloji hastalarına kim bakar?Ürolojik sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa, bir ürologa görünebilirsiniz. Ayrıca iletişim telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz

 

Üroloji Tarihçesi


Eski Mısırlılar ve Yunanlılar zamanında, zamanın doktorları sıklıkla idrarın rengini, kokusunu ve dokusunu incelediler. Ayrıca kabarcıklar, kan ve diğer hastalık belirtilerini de aradılar. Günümüzde bütün bir tıp alanı, üriner sistemin sağlığına odaklanmaktadır. Buna Üroloji deniyor. İşte ürologların ne yaptığına ve bu uzmanları ne zamankontrole gitmeyi düşündüğünüzü gözden geçirin.


Üroloji uzmanı

Ürologlar hem erkeklerde hem de kadınlarda idrar yolu hastalıklarını teşhis ve tedavi eder. Ayrıca erkeklerde üreme sistemini ilgilendiren her şeyi teşhis ve tedavi ederler. Bazı durumlarda ameliyat yapabilirler. Örneğin, kanseri giderebilirler veya idrar yolunda bir tıkanıklık için tedavi uygulayabilirler. Ürologlar, hastaneler, özel klinikler ve üroloji merkezleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır.


İdrar yolu, idrarı vücuttan yaratan, depolayan ve dışarı atan sistemdir. Ürologlar bu sistemin herhangi bir bölümünü tedavi edebilir. Bu şunları içerir: idrar üretmek için kandaki atıkları filtreleyen organlar olan böbrekler idrarın böbreklerden mesaneye aktığı tüpler olan üreterler idrarı depolayan içi boş kese olan mesane idrarın mesaneden vücuttan dışarı çıktığı tüp olan üretra Her böbreğin üstünde bulunan ve hormon salgılayan bezler olan adrenal bezlerdir.


Ürologlar ayrıca erkek üreme sisteminin tüm bölümlerini tedavi ederler. Bu sistem şunlardan oluşur: idrarı serbest bırakan ve spermi vücuttan dışarı taşıyan organ olan penis mesanenin altındaki bez olan prostat, meni üretmek için sperme sıvı ekleyerek Testisler, testis torbası içinde testosteron hormonunu yapan ve sperm üreten iki oval organ testisler bulunur.


Üroloji nedir? Eskişehir ürolog

Üroloji, idrar yolu hastalıkları ve erkek üreme sistemi hastalıkları üzerine odaklanan tıp alanıdır. Bazı ürologlar, idrar yolunun genel hastalıklarını tedavi eder. Diğerleri, aşağıdaki gibi belirli bir üroloji türünde uzmanlaşmıştır:
Bir kadının üreme ve idrar yolu koşullarına odaklanan kadın ürolojisi Bir erkeğin partneri ile bebek sahibi olmasını engelleyen sorunlara odaklanan erkek kısırlığı sinir sistemi koşullarına bağlı idrar problemlerine odaklanan nörüroloji çocuklarda üriner problemlere odaklanan pediatrik üroloji mesane, böbrekler, prostat ve testisler dahil olmak üzere üriner sistem kanserlerine odaklanan ürolojik onkoloji dalları bulunur. Eskişehir üroloji doktoru, Op. Dr Hüseyin Seçgin ile iletişim kurunuz.

İdrar yolu enfeksiyonları

 Bunlar genellikle bakteriler sindirim sisteminden üretraya göç ettiğinde ortaya çıkar. Belirtiler arasında anormal idrara çıkma, ağrı, idrar kaçırma, bulantı, kusma, ateş ve titreme yer alır. Çoğunlukla kadınları etkiler.


İdrar kaçırma

 Üriner sistemdeki bir arıza, mesane kontrolünün istemsiz olarak kaybolmasına neden olabilir. Kadınlarda bu, hamilelik sırasında pelvik taban kaslarının zayıflamasından kaynaklanabilir.


Erkek kısırlığı

 Bu, erkek üreme sistemine verilen hasar ve çeşitli sperm bozukluklarından kaynaklanabilir. Yaygın bir neden, penisin altındaki kesede genişlemiş bir damar olan varikoseldir. Ameliyat bazen yardımcı olabilir.

 

Böbrek hastalığı

 

 Böbreklerdeki hasar, ellerde ve ayak bileklerinde şişmeye, yüksek tansiyona ve diğer semptomlara yol açabilir. Böbrekler artık etkili bir şekilde çalışmıyorsa, bu böbrek yetmezliğidir. Sonuçta ölümcül olabilir.


Böbrek nakli

Bir kişi, böbrek yetmezliğinin ardından böbrek nakline ihtiyaç duyabilir.


Ürolojik onkoloji

Mesane kanseri ve prostat kanseri gibi ürolojik veya erkek üreme sistemi ile ilgili kanserlerin tedavisi.


Mesane sarkması

 Pelvik tabandaki doku ve kaslar artık pelviste organları destekleyemediğinde, organlar normal konumlarından düşebilir.


Üroloji Kanserler

mesane, böbrekler, prostat bezi, testisler ve üriner sistemi veya erkeklerde üreme sistemini etkileyen diğer tüm kanserler.


Büyümüş prostat

 İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH), 50 yaşın üzerindeki her 3 erkekten 1’ini etkiler. Prostat bezindeki hücrelerin aşırı büyümesi, üretranın daralmasına neden olarak idrara çıkma sorunlarına yol açar.
Eskişehir üroloji doktoru, Üroloji ile ilgili tüm sorunlar için bizi arayınız