İdrar kaçırma

İNKONTİNANSI

İstemsiz idrar kaçırma, İdrarın istemsiz olarak şekilde mesane dışına çıkmasıdır. Kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde sosyal, hijyenik ve psikolojik yönden etkileyen olaydır. Her iki cinste de yaşa ve sebeplere bağlı olarak değişik oranlarda görülebilir. Ortalama değerlendirme de büyük oranda kadınlarda daha sık görülür. Birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. İnkontinanslar sebep ortadan kalkınca kendiliğinden düzelir.

"Kadın

Nedenlere göre sınıflama;

Sıkışma tipi

Ani gelişen idrar yapma ihtiyacıdır. Kişiyi acil idrar yapmaya zorlar, durdurma güçlüğü vardır. Israr edilirse kaçırma olağandır. İdrar Kesesine yada merkezi sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkar.

Stres tipi

İstemsiz idrar kaçırma, İdrar kesesine yüklenen her hangibir basınç artışı ile ortaya çıkabilir. Altta yatan sebebin büyüklüğüne bağlı olarak kaçırmada değişik oranlar da görülebilir. Üretral sfinkterin yetmezliği yada sfinkterin hipermobilitesine bağlıdır, daha ziyade genç kadınlarda daha sıktır.

Karışık tip

Her iki tip idrar kaçırma arada görülebilir. Daha ziyade ileri yaşlardaki kişiler de ortaya çıkar. Hem mesane aşırı aktivitesi hem de sfinkterin yetmezliği bir aradadır.

Taşma tip

Mesane çıkışındaki engel veya mesanenin yetersiz karşılamasına bağlı ortaya çıkar .Daha ziyade ileri yaş erkeklerde görülür.

Tanı

Genel muayene;

Fizik muayeneye rektal ve vajinal muayenede eklenmelidir. Muayene ye ilaveten idrar tetkiki, kan tetkiki, Üriner sistem ultrasonografisi, miktarını değerlendirmek için ped testi, ürodinami ve üretrosistoskopi ile değerlendirilerek Tanı konur ve tedavi planlanır.

 

Tedavi

Sebebe yöneliktir. Davranış tedavileri, eksersizler, medikal ve cerrahi tedavi şeklinde uygun tedavi uygulanır.