Eskişehir şehir hastanesi üroloji doktorları

Eskişehir üroloji doktorları

Eskişehir üroloji doktorları, Op. Dr. Hüseyin Seçgin üroloji alanındaki uzmanlığı ve bilgi birikimiyle muayenehanesinde hizmet vermektedir.

 

Üroloji, kadınlarda ve erkeklerde idrar yolu hastalıkları kronik böbrek hastalıkları ve  erkek üreme organlarının tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir uzmanlık alanıdır. Üroloji genellikle idrar yolları, erkek üreme organları ve bunları etkileyen hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir tıbbi uzmanlık alanıdır.

Üroloji ne demek?

Üroloji erkeklerde böbrekler, üreter adı verilen idrar kanalları, mesane, prostat, penis, sperm keseleri, yumurtalar ve sperm kanallarını, kadınlarda ise bunlardan cinsel faaliyet dışında kalan organların her türlü hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu organların doğumsal anormallikleri, iltihapları, kanserleri ve faaliyet bozuklukları ile ürologlar ilgilenir.

Üroloji (bevliye) bölümü doktoru (ürolog) 

Kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi uzmandır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer. Gerekli durumlarda hastalara tanı ve tedavi amaçlı cerrahi müdahalelerde de bulunabilir.

Üroloji hangi hastalıklara bakar?

Üroloji erkeklerde şu hastalıklara bakar:

İdrar yolu enfeksiyonları
Böbrekte taş hastalıkları
Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı
İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
Akut renal yetmezlik
Addison hastalığı
Benign prostat hipertrofisi
Prostat kanseri
Kronik böbrek hastalığı
Prostatit ve diğer prostat hastalıkları
Üriner inkontinans
İdrar yollarında taş olması
İdrar yollarında darlık oluşması
İdrar yollarında tümör varlığı
Genital siğillerin ortaya çıkması
Peyronie Hastalığı
Penis fraktürü olması
Priapizm Hastalığı varlığı
Akut veya kronik hidrosel
Varikosel
Epididim kistlerinin varlığı
Testis torsiyonu
Testis tümörleri
Hipospadias hastalığı
Enürezis nokturna
Vezikoüreteral reflü hastalığı
Prematür ejekülasyon
Erektil disfonksiyon

Üroloji kadınlarda ise şu hastalıklara bakar:

İdrar yolu enfeksiyonları
Böbrekte taş hastalıkları
Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı
İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
Akut renal yetmezlik
Addison hastalığı
Kronik böbrek hastalığı
Üriner inkontinans
İdrar yollarında taş olması
İdrar yollarında darlık oluşması
İdrar yollarında tümör varlığı
Genital siğillerin ortaya çıkması
Enürezis nokturna
Vezikoüreteral reflü hastalığı