Kategori Arşivleri: Üroloji

Üroloji

Üroloji (Yunanca οὖρον ouron “idrar” ve -λογγα -logia “çalışma”), ayrıca genitoüriner cerrahi olarak bilinen, erkek ve kadın üriner sistem ve erkek üreme organlarınıncerrahi ve tıbbi hastalıkları odaklanan tıp dalıdır. Üroloji etki alanı altında organlar böbreklerdahil, böbreküstü bezleri, üreterleridrar kesesiüretra, ve erkek üreme organları (testislerepididimisvas deferensseminal veziküllerprostat, ve penis). İdrar ve üreme yolları yakından bağlantılıdır ve birinin bozuklukları genellikle diğerini etkiler. Böylece ürolojide yönetilen koşulların önemli bir spektrumu genitoüriner bozukluklaretki alanı altında bulunmaktadır. Üroloji, idrar yolu enfeksiyonları ve iyi huylu prostat hiperplazisigibi tıbbi (yani cerrahi olmayan) koşulların yönetimini mesane veya prostat kanseri, böbrek taşları,konjenital anomaliler, travmatik yaralanma ve stres inkontinansgibi cerrahi durumların yönetimi ile birleştirir. [1] Ürolojik teknikler minimal invaziv robotik ve laparoskopik cerrahi,lazer destekli ameliyatlar ve diğer kapsam güdümlü prosedürleri içerir. Ürologlar açık ve minimal invaziv cerrahi teknikler konusunda eğitim alırlar, gerçek zamanlı ultrason rehberliği, fiber optik endoskopik ekipmanlar ve birden fazla iyi huylu ve kötü huylu hastalığın tedavisinde çeşitli lazerler kullanırlar. [2][3] Üroloji yakından ilişkilidir (ve ürologlar genellikle uygulayıcıları ile işbirliği) onkoloji, nefrolojijinekolojiandrolojipediatrik cerrahikolorektal cerrahigastroenteroloji, ve endokrinoloji. Üroloji,her yıl Amerika Birleşik Devletleri tıp fakültesi mezunlarının %1,5’inden daha azını oluşturan yeni ürologlar ile hekimler için en rekabetçi ve çok aranan cerrahi uzmanlık dallarından biridir. [4][5] Ürologlar tıpta genel derecelerini tamamladıktan sonra bu alanda uzmanlaşmış hekimlerdir. Bir ihtisas programının başarıyla tamamlanmasından sonra, birçok ürolog ek bir 12 ila 36 ay süren bir burs ile uzmanlık bir alt uzmanlık alanında daha ileri eğitim geçmesi için seçin. Uzmanlık alanları arasında ürolojik cerrahi, ürolojik onkoloji ve ürolojik onkolojik cerrahi, endourology ve endourolojik cerrahi, ürojinekoloji ve ürojinekolojik cerrahi, rekonstrüktif ürolojik cerrahi (rekonstrüktif cerrahibiçimi), minimal-invaziv ürolojik cerrahi, pediatrik üroloji ve pediatrik ürolojik cerrahi (ergen ürolojisi dahil, erken veya gecikmiş ergenliğin tedavisi, ve konjenital ürolojik sendromların tedavisi, malformasyonlar ve deformasyonlar), nakil ürolojisi (böbrekler, mesane dokusu, üreterler ve son zamanlarda penisler gibi organların nakli ile ilgili nakil tıp ve cerrahi alanı), voiding disfonksiyonparürez, nöroüroloji,androurology ve androurology ve cinsel tıp. Buna ek olarak, bazı ürologlar burslarını akademik ve odaklanmış klinik istihdama hazırlamak için yüksek lisans (2-3 yıl) veya ilgili konularda doktora (4-6 yıl) ile tamamlarlar.

VARİKOSEL

varikosel mikro cerrahi

VARİKOSEL Varikosel skrotum (testislerin etrafındaki kese) içerisindeki damarların genişleyip uzayıp kıvrılmasıdır. Erkeklerin %10-15’inde görülür. Tüm varikosellerinde %10-15 kadarı iki taraflıdır. Genellikle soldadır. Bunun nedeni her iki testisin anatomik damar yapısının farklı olmasından kaynaklanır. Sağda tek başına olması pek görülmez. Böyle bir durum söz konusu olduğunda altta yatan ikinci bir rahatsızlık (kanser gibi) düşünülmelidir. Bacak damarlarındaki […]

Böbrek – Mesane Kanserleri

mesane kanseri

Mesane Ağrısı Sendromu (interstisyel sistit) Sürekli tekrarlayan kronik pelvik ağrı basınç hissi ,acil işeme ihtiyacı, sık idrara çıkma gibi semptomların eşlik ettiği bir tablodur. Bu semptomların açıklayabilecek herhangi bir patoloji yoktur. Semptomlar her bireyde farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Stres, uzun süreli oturma, mentrürasyon ve cinsel aktivite tetikleyici sebepler olabilir. Kadınlarda vagina ile anüs arasında […]

Eskişehir şehir hastanesi üroloji doktorları

Eskişehir üroloji doktorları Eskişehir üroloji doktorları, Op. Dr. Hüseyin Seçgin üroloji alanındaki uzmanlığı ve bilgi birikimiyle muayenehanesinde hizmet vermektedir.   Üroloji, kadınlarda ve erkeklerde idrar yolu hastalıkları kronik böbrek hastalıkları ve  erkek üreme organlarının tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir uzmanlık alanıdır. Üroloji genellikle idrar yolları, erkek üreme organları ve bunları etkileyen hastalıkların teşhisi ve tedavisi […]

Üretral sendrom

Üretral sendrom

Üretral sendrom Üretral sendrom, Üretranın iritasyonu ile ortaya çıkan bir grup semptomun adıdır. Üretra mesafeden idrarı dışarı taşıyan kanalın adıdır. Ayrıca erkeklerde meni de bu kanalla taşınır. Enfeksiyon yapıcı herhangi bir bakteriyel yada viral bir patojen yoktur. Ancak enfeksiyon belirtileri vardır. Üretra tahriş olduğu için şişmiştir. İdrar da yanma ve idrar da zorlanma olabilir, kadınlarda […]

İdrar kaçırma

İNKONTİNANSI İstemsiz idrar kaçırma, İdrarın istemsiz olarak şekilde mesane dışına çıkmasıdır. Kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde sosyal, hijyenik ve psikolojik yönden etkileyen olaydır. Her iki cinste de yaşa ve sebeplere bağlı olarak değişik oranlarda görülebilir. Ortalama değerlendirme de büyük oranda kadınlarda daha sık görülür. Birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. İnkontinanslar sebep ortadan kalkınca kendiliğinden düzelir. […]

VARİKOSEL

Varikosel skrotum (testislerin etrafındaki kese) içerisindeki damarların genişleyip uzayıp kıvrılmasıdır. Erkeklerin %10-15’inde görülür. Tüm varikosellerinde %10-15 kadarı iki taraflıdır. Genellikle soldadır. Bunun nedeni her iki testisin anatomik damar yapısının farklı olmasından kaynaklanır. Sağda tek başına olması pek görülmez. Böyle bir durum söz konusu olduğunda altta yatan ikinci bir rahatsızlık (kanser gibi) düşünülmelidir. Bacak damarlarındaki varislerle […]

Eskişehir Üroloji

Eskişehir üroloji Üroloji, (eski adıyla bevliye) erkek ve kadınların idrar yolları ve organları ile erkeklerin üreme organlarını kapsayan; bu sistemlere ait hastalıkların tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir branştır. Üroloji kliniğimizde yapılan tüm işlemler alanında uzman hekimler, tecrübeli yardımcı sağlık personelleri ve güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır. Kliniğimizde güncel ve son teknolojik […]

Eskişehir Evde sünnet

Eskişehir  Evde Sünnet doktoru Eskişehir sünnet, Sünnet nedir ? Penisin ucunu örten derinin cerrahi olarak alınmasıdır. Dünyanın bir çok bölgesinde yaygın olarak yapılmaktadır. Müslümanlar ve yahudiler için dini bir gerekliliktir. Bunun ötesinde daha da önemlisi sağlık açısından yararlıdır. Sünnetin Yararları Daha kolay hijyen, penisi yıkamayı kolaylaştırır. Sünnet derisi olmadığı için deri altında biriken enfeksiyona neden […]

Erken Boşalma

Erken Boşalma Erken boşalma erkeğin istemsiz bir şekilde umduğundan daha önce boşalması ile sonuçlanan uygun istemli boşalma kontrolü yetersizliğidir. Erken boşalma sorunu yaşayan kişiler hızlı bir şekilde uyarılırlar. Bu kişiler uyarılma evrelerinden plato evresine geçip orada kalmayı başaramayıp kısa sürede istemsiz şekilde boşalırlar. Normal bir erkek uyarılmayı ve hızlı bir şekilde boşalmayı kendisi seçebilir fakat […]

Eskişehir Üroloji Doktorları

Eskişehir üroloji doktorları

Eskişehir Üroloji Doktorları Eskişehir Üroloji Doktorları, üroloji doktorları arasında Op. Dr Hüseyin Seçgin uzmanlığı ile siz hastalarına destek vermektedir. Bu alan;  Eskişehir Üroloji Doktorları arasında  Op.Dr. Hüseyin Seçgin alanındaki bazı başlıklar İdrar yolu enfeksiyonları Gece uykusunda altını ıslatma Böbrek taşı Kanlı meni gelmesi Erkeklerde kısırlık Penisin eğri olması İdrar yolları taşı Penis sertliği İdrara sık […]