Eskişehir Üroloji

Eskişehir üroloji

Üroloji, (eski adıyla bevliye) erkek ve kadınların idrar yolları ve organları ile erkeklerin üreme organlarını kapsayan; bu sistemlere ait hastalıkların tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir branştır.

Üroloji kliniğimizde yapılan tüm işlemler alanında uzman hekimler, tecrübeli yardımcı sağlık personelleri ve güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır. Kliniğimizde güncel ve son teknolojik yöntemler ile teşhis edilen üro-genital hastalıklar, medikal tedavi, endoskopik cerrahi, açık/laparoskopik cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

Ürolojide Tanı Yöntemleri

Laboratuvar Tetkikleri

Ürolojik hastalıkların tanısı için kan ve idrar tahlillerinden sıklıkla yararlanılmaktadır. Bu tahlillerin sonucunda kanda ve idrarda meydana gelen değişiklikler ortaya çıkar ve hastalığın ne olduğu anlaşılır. Buna göre de tedavi sürecinin nasıl olacağı belirlenir. Eskişehir Üroloji, olarak kliniğimizde en sık istenen tahliller; sperm analizi, tümör markerlarının araştırılması, bakteri ve virüs taramaları, çeşitli proteinlerin ve enzimlerin araştırılmasıdır. Ek olarak, ürolojik hastalıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek potansiyel hastalıklar için de vücudun başka bölümlerden de örnekler alınıp, incelenebilir.

Ultrason (Üriner USG, Doopler USG, Transrektal USG)

Vücudun içindeki, özellikle karın bölgesindeki organları incelemek ve görüntülemek amacıyla en çok kullanılan cihazlardan biri de ultrasondur. Ultrason cihazının vücuda herhangi bir zararı yoktur. Eskişehir Üroloji, olarak en yaygın kullanım alanı gebelik takibi ve kadın hastalıklarının tespitidir. Bunun dışında üroloji de ultrasonun kullanıldığı bölümlerden biridir. Prostat bezine ilişkin kanser ve benign prostat büyümesi gibi hastalıkların tespiti için Kransrektal USG (TRUS), üriner sisteme ilişkin her türlü hastalığın araştırılması amacıyla Üriner USG ve bu bölgelerde tespit edilen tümör ve benzeri yapılanmalardaki damarların incelenmesi için ise Doppler USG kullanılır.

Ultrason
Ultrason

Üroflowmetri (İşeme Testi)

Genellikle idrar boşaltma güçlüğü yaşayan hastalara uygulanan, idrar akış hızını ve süresini ölçen bir tanı yöntemidir. Uygulama için ultrasonda olduğu gibi idrara sıkışık olmak gereklidir. Sonrasında mesane tamamen boşaltılır ve bu sırada cihaz yardımıyla idrar ölçümü yapılır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) / Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Bilgisayarlı tomografi (BT) yumuşak dokuların, damarların ve kemiklerin birden fazla açıdan çekilen röntgen görüntülerinin birleştirilmesi işlemidir. BT işleminde hasta hareketsiz bir şekilde masa üzerinde yatar, bu sırada tomografi cihazı sürekli hastanın etrafında dolaşır ve her açıdan görüntüler çeker. Görüntünün netliğini etkilememesi açısından hastanın üzerinde sadece hasta önlüğü olmalıdır. Hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar yüksek radyasyon yaymasından dolayı BT’ye giremezler.

Bilgisayarlı tomografinin ürolojide kullanım alanları; böbrek, üreter ve mesanede bulunan taşların görüntülenmesi, üriner sistem ve erkek üreme organlarına ilişkin tümörlerin ve bu organlara ilişkin travmaların araştırılmasıdır.

Bilgisayarlı Tomografi
Bilgisayarlı Tomografi

Manyetik rezonans görüntüleme (MR), vücudun herhangi bir bölgesinin elektromanyetik ve radyo dalgaları kullanılarak görüntülenmesini sağlayan bir cihazdır. MR’da x ışınları kullanılmadığı için radyasyon yaymaz. Bu sebeple herhangi bir zararı yoktur; çoğu hastada, hatta doktor önerisiyle gebelerde bile kullanılabilir. Ancak yüksek manyetik alan oluşturması sebebiyle işlem sırasında hastanın üzerinde herhangi bir metal eşya bulunmamalıdır. Eskişehir Üroloji, uzmanları tarafından, prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi başta olmak üzere üriner sistem ve erkek üreme organlarına ilişkin tüm kanserlerin teşhisinde ve takibinde tercih edilebilir.

Voiding sistoüretrografi (VSUG)

Voiding sistoüretrografi, boşaltım sırasında mesane ve idrar kanallarının görüntülenmesi amacıyla mesaneye sonda yardımıyla kontrast madde verilerek yapılan işlemdir. Yaygın olarak idrarın geri kaçması (Vezikoüreteral reflü) şüphesi varsa kullanılır. Vezikoüreteral reflü tedavi edilmeyip ilerlediği takdirde böbreklere kadar ulaşabilir. Bu da ciddi hastalıklara sebep olabilir.

VSUG, x ışınlarının kullanıldığı bir görüntüleme tekniğidir. Görüntüyü olumsuz etkilememesi için işlem sırasında hastanın kıyafeti üzerinde metal cisimler bulunmamalıdır.

Ürodinami

Ürodinami genellikle idrar kaçırma hastalığının sebeplerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde mesane sonda yardımıyla sıvı ile doldurulur ve boşaltım sırasındaki kasılmalar bilgisayarla incelenir. İdrar kaçırma hastalıkları dışında; prostat hastalıklarında tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonların tanılarının koyulması için ürodinami uygulanabilir. Sık idrara çıkma, idrar yapmakta zorlanma gibi sorunları olan hastalarda da ürodinami testine sıklıkla başvurulur.

PSA Testi

Prostatta bulunan meninin kıvamını, akışkanlığını düzenleyen enzime PSA (Prostat Spesipik Antijen) denir. Sağlıklı kişilerde PSA değeri kanda çok düşüktür. Ancak prostattaki herhangi bir hastalık PSA’nın kandaki seviyesini değiştirmektedir. Bu sebeple kanda yapılacak PSA testi, prostat hastalıklarının teşhisinde oldukça önemlidir. PSA testi günün her saatinde yapılabilir; açlık veya tokluk gerektirmez.

Prostat biyopsisi

Prostat biyopsisi, prostat kanserini tespit etmek amacıyla prostattan parça alınması işlemidir. Prostat biyopsisi lokal anestezi ile yapıldığı için işlem sırasında herhangi bir acı ya da ağrı duyulmaz. İşlem sonrasında alınan parça, incelenmesi amacıyla patolojiye gönderilir. Çıkan sonuca göre tedavi yöntemi belirlenir. PSA testiyle de prostat kanserine ilişkin bulgular anlaşılsa bile kesin tanı için biyopsi sonucunu beklemek gerekir.